06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Accountant

Boekhouder-Haarlem kan u in contact brengen met de accountant waar wij mee samen werken. Wij zijn zelf geen accountant. Hij is onze vraagbaak bij ingewikkelde fiscale vraagstukken, de info die wij voor de zzp’ er aan vragen kost u geen extra geld, al deze adviezen zitten in onze vaste jaarprijs van 960 euro excl. BTW.

Groeit uw bedrijf en is het t.z.t. fiscaal interessant om een BV te starten dan kunnen wij u zo doorverwijzen naar onze accountant. Hij werkt tegen een schappelijk tarief en biedt u ook vooraf een vaste prijs. Dus u ontvangt geen onverwachte facturen achteraf.

Accountant

Jaarrekening

Boekhouder Haarlem maakt voor de ZZP’ er geen jaarrekening op omdat dit wettelijk niet verplicht is, u kunt hier wel altijd om verzoeken maar dan brengen wij u een extra factuur in rekening.

De accountant waar wij mee samen werken maakt voor de BV niet altijd maar veelal wel een jaarrekening op.

Accountant
Het opmaken van de jaarstukken voor de ZZP’er vindt op deskundige wijze plaats

Jaarrekening en tussentijdse overzichten

U bent voor uw jaarrekening pas verplicht een accountant in te huren als

 • bedrijf meer dan 50 personeelsleden in loondienst heeft
 • u werkt met een jaaromzet van 7.300.000,- euro.

Onze accountant kan ook tussentijdse overzichten maken voor

 • de bank,
 • hypotheekverstrekker
 • of leasemaatschappij.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst en verliesrekening en de toelichting daarop. Wat doet de accountant waar wij mee samen werken voordat hij de jaarrekening afrondt

 • Verwerken van de administratie
 • Beoordelen van de verwerkte administratie
 • Laatste vragen aan u stellen
 • Balans posten boeken
 • Fiscale aftrekposten bekijken en toepassen
 • Afschrijvingsstaat maken
 • Kolommen-balans maken
 • Rapportage jaarrekening maken
 • Kasstroomoverzicht maken
 • Kengetallen -current ratio, quick ratio, solvabiliteit- weergeven
 • Bespreken concept met u

Balans door accountant

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van uw onderneming per 31-12-2015.

Aan de linkerkant van de balans -debetzijde- staan de bezittingen van uw bedrijf. Rechts -credit staat het vermogen van het bedrijf. Dit vermogen bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen -bv schuld bij bank, ntb crediteuren, schuld BTW, nog te betalen kosten op 31-12.

De winst-verlies rekening, is een totaal van wat u in 2015 heeft omgezet excl btw en welke kosten u heeft gemaakt, ook excl BTW.Onder aan de streep blijft uw nettowinst over.

Meer info

N.B. Onze accountant werkt zelfstandig, heeft u interesse in samenwerking met hem dan wordt u klant bij hem. Wij kunnen u alleen doorverwijzen naar een betrouwbare en betaalbaar accountantskantoor.