06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Administratiekantoor in Haarlem

Administratiekantoor in Haarlem. U bent niet blij met uw huidige accountant (duur, belt niet terug) of boekhouder? Bel ons dan eens op 06-13936399. Het gesprek is vrijblijvend.  Wij zijn een administratiekantoor te Haarlem dat met u meedenkt en die zeven dagen per week bereikbaar is. Onze prijs bedraagt 80 euro excl. btw per maand. Wij luisteren naar u en geven aan de hand daarvan tips-op-maat. U beslist zelf wat u er mee doet. En u mag ook na 18.00 uur bellen.

Om over te stappen gaat dat het beste per 1 januari of in het eerste kwartaal. Als u overgaat met ingang van 1 januari kan uw oude boekhouder het afgelopen boekjaar afronden. Wij starten dan met het komende boekjaar. Administratiekantoor in Haarlem is toegesneden op het persoonlijke belang van de zzp’er. We zijn transparant. Onze klanten en wij weten wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar mogen verwachten.

Prijs administratiekantoor in Haarlem

Wij hanteren een vaste administratie prijs. Voor slechts 80 euro per maand excl BTW verzorgen wij

 • uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • bij het aanvragen van een btw-nummer.
 • de balans- en winst en verliesrekening,
 • het grootboek,
 • de crediteuren,
 • en ook de debiteuren,
 • bank(en),
 • de aangifte omzetbelasting,
 • jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting,
 • Verzorgen -indien mogelijk- ook uitstel van aangifte.
 • En we kunnen tevens schattingen maken voor inkomstenbelasting.
 • Wij controleren ook de opgelegde aanslagen.
 • kortom Administratiekantoor Haarlem doet de complete administratie voor een bedrag dat ver onder de accountants tarieven ligt.
 • En wij sturen natuurlijk ook geen onverwachte facturen.

De belastingaangiften regelen is voor u als ondernemer tijdrovend en soms zelfs hoofdbrekend. Onze adviseurs kunnen deze last voor u uit handen nemen. En uw belastingaangiften regelen. Terwijl zij dit doen zullen ze uiteraard ook letten of u gebruik maakt van de voor u beschikbare fiscale aftrekposten en regelingen.

Onze dienstverlening is erop gericht naheffingen, navorderingsaanslagen, rentes en boetes te voorkomen. Niemand wil geconfronteerd worden met meer kosten dan noodzakelijk.

.

Administratiekatoor in Haarlem

Administratie ZZP’er

Voor de prijs van 80 euro excl BTW per maand verzorgen wij uw complete administratie, Bovendien is Administratiekantoor-Haarlem zeven dagen per week, twaalf uur per dag (ook na 17.00 en in het weekend) bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Administratie kantoor te Haarlem

 • kijkt naar de mens en naar de ondernemer.
 • Bij ons bent u geen nummer
 • Wijn transparant
 • met een hoge mate van professionaliteit
 • U krijgt persoonlijk advies-op-maat.
 • Bent u startende zzp’er?
 • Wij zijn de specialist en helpen u graag.

Wij zijn uw vertegenwoordiger bij de belastingdienst. Het is ons doel u met inachtneming van de wettelijke regels zo weinig mogelijk belasting te laten betalen. De door ons geleverde administraties voldoen aan alle eisen die door de belastingdienst zijn gesteld.

En wij geven u antwoord op de vragen

 • Hoeveel opdrachtgevers heb ik nou precies nodig?
 • Mag ik mijn vrouw ook een arbeidsbeloning toekennen of is meewerkaftrek gunstiger?
 • Moet ik de auto nu op de zaak zetten of privé houden?
 • En hoe zit dat met de zakelijk gereden kilometers die ik dan mag aftrekken?
 • Wanneer heb ik ook recht op zelfstandigenaftrek?
 • En hoeveel jaar heb ik recht op de startersaftrek?
 • En hoeveel geld/percentage van de omzet moet ik reserveren voor de aanslag Inkomstenbelasting?

Tips voor uw administratie als ZZP’er?

 • Open een zakelijke bankrekening
 • Koop een ordner en voeg vier tabbladen toe met de namen: bank, kas, verkopen en inkopen (nog te betalen)

Een ordner met een aantal tabbladen houdt uw boekhouding en administratie overzichtelijk

 • Koop een kasboek bij de boekhandel
 • Stop de bankafschriften met daarachter de betaalde nota’s achter het mapje bank (idem voor kas).
 • Stop verkoopfacturen op  nummervolgorde in een mapje in de map of op de pc.
 • privé-uitgaven (loterij, huur) van privérekening betalen.
 • Lever apart alle verkoopfacturen op nummervolgorde aan.
 • Voeg alle betaalde facturen achter het desbetreffende bankafschrift.
 • Houd alle nog te betalen facturen onder een apart mapje.
 • Lever een kopie van oude aangiften Omzetbelasting aan.
 • Lever tevens ook een kopie van oude aangiften IB aan.
 • VAR-verklaring.
 • En lever uw wachtwoorden voor digitale aangifte aan.

Anno 2020 levert tachtig procent van de zzp’ers  hun boekhouding online aan. Stuurt u een MT-940-bestand van de bank met de verkoopfacturen en de inkoopbonnen. Wij verwerken de boekhouding. Per telefoon of mail geven wij u de te betalen of te ontvangen BTW door. Online boekhouden is snel en simpel. Waarom zou u dan uw boekhouding nog in een ordner aanleveren?

Omzetbelasting bij administratiekantoor Haarlem

 •  elk kwartaal dienen wij uw aangifte omzetbelasting in. En de werkzaamheden die wij voor de zzp’ er verrichten zijn:
 • verwerken van uw boekhouding.
 • Indienen BTW-aangifte en ook het bespreken met u.
 • Boeken van evt privé-gebruik auto van de zaak en telefoon en bijtelling diners etc.
 • Check of evt. de KO regeling van toepassing is.
 • Indien er sprake is van afwijking van de BTW en/of correctie een suppletie omzetbelasting indienen.

Jaarrekening bij administratiekantoor Haarlem

De ZZP’ er is niet verplicht een jaarrekening te deponeren of af te nemen. U heeft in principe genoeg aan de balans- en winst- en verliesuitdraai uit ons boekhoudpakket. Wilt u toch een jaarrekening dan kost u dat 320 euro excl BTW extra. Wat dienen wij te verzorgen mbt de jaarrekening

 • Verwerken van uw zzp-administratie.
 • Overleggen over vraagposten.
 • Overloopposten m.b.t. de balans per 31-12 opvoeren.
 • Fiscale voordelen analyseren en na overleg wel of niet toepassen.
 • Afschrijvingen verwerken.
 • Balans en winst en verliesrekening maken.
 • Toelichting jaarrekening opstellen.
 • Kengetallen -percentages m.b.t. liquiditeit en solvabiliteit- berekenen.

Administratiekantoor Haarlem

Contact als ZZP’er

U bent op zoek naar een Administratiekantoor in Haarlem. U wilt een boekhouder die met u meedenkt en die zeven dagen per week bereikbaar is. Hulp biedt waar u dat nodig heeft en waar u ook na 18.00 uur ’s avonds terecht kunt?  Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan.