06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Doet u giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dan zijn die aftrekbaar voor de IB.

Voorwaarden giften

Voor het aftrekken van giften gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij een gift mag geen tegenprestatie worden geleverd
  • Via uw bankafschrift, kwitantie kunt u bewijzen dat u heeft betaald.
  • Het totale bedrag moet hoger zijn dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempel inkomen, met een minimum van € 60. Wat men meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, kan worden afgetrokken.
  • Men mag  in totaal niet meer aftrekken dan het maximum: dat is 10% van het drempelinkomen.

Aftrek van giften