06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Arbeidsongeschiktheid komt vaak voor. Zwaar werk op wisselende werktijden vergen veel van u als zelfstandige. Voorheen moest de zelfstandige die arbeidsongeschikt raakte en in geldproblemen kwam, altijd revisierente betalen als hij zijn lijfrente vervroegd wilde uitkeren.

Arbeidsongeschikt en afkopen zonder revisierente

Lijfrente afkopen

Als ZZP’ er kunt u m.i.v. 1 januari 2015 -als u langdurig arbeidsongeschikt bent- één of meerdere lijfrenten afkopen, zonder dat u revisierente verschuldigd bent.

Over de afkoopsom dient u echter wél gewoon Inkomstenbelasting betalen.

Als ZZP’ er moet u aan een paar voorwaarden voldoen:

  • u moet langdurig arbeidsongeschikt zijn;
  • u mag nog niet de AOW- leeftijd hebben;
  • De lijfrente mag niet hoger zijn dan  € 40.000 of, als dat hoger is, het gemiddelde belastbaar inkomen in de voorafgaande twee jaren.