06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Bent u in loondienst of bent u DGA? En heeft u een auto van de zaak? Dan moet er in de regel een fiscale bijtelling volgen als u meer dan 500 kilometer privé rijdt.

Bijtelling

Als u werknemer –of DGA- bent, wordt de bijtelling bij de inkomstenbelasting geheven in de vorm van een loon in natura. Bent u zzp’er? Dan wordt het bij de winst opgeteld.

Hoogte bijtelling 2016-2017

Hoeveel u moet bijtellen hangt af van de cataloguswaarde van de auto af in combinatie met de CO2 uitstoot.

Hoe hoger de CO2 uitstoot, hoe hoger de bijtelling.

Auto’s waarvan het kenteken in 2016 is afgegeven, krijgen een bijtelling

  • van 4 procent bij een CO2 uitstoot van 0 gr/km,
  • 15 procent bij een C02 uitstoot van 1 t/m 50 gr/km,
  • 21 procent bij 51 t/m 106 gr/km
  • en bij een C02 uitstoot van meer dan 107 gr/km 25 procent..

Het bijtellingspercentage geldt voor 60 maanden (bij de 3 laagste categorieën). Deze termijn gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op maand waarin het kenteken voor het eerst is afgegeven.

Auto ouder dan 15 jaar

Groot voordeel voor de zzp’er is als hij een auto op de zaak heeft die ouder is dan 15 jaar.

De bijtelling is dan slechts 35% van de dagwaarde.

Bijtelling voor 2017 tot en met 2020

Met ingang van 1 januari 2017 zal er een algemeen bijtellingspercentage zijn van 22%. Vanaf deze datum zal dit percentage ook gelden voor de plug-in hybride auto’s.

Het lage bijtellingstarief van 4% geldt vanaf 1 januari 2017 alleen nog voor vol elektrische auto’s.

Geen bijtelling

Als de auto van de zaak uitsluitend zakelijk wordt gebruikt en privé worden er geen 500 kilometers mee gereden, dan hoeft u niet fiscaal bij te tellen. Houd wel een rittenregistratie bij, op papier, Excel of via een app.