06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

U zit slecht in de liquide middelen, moet nog belasting betalen maar heeft ook uitzicht op een teruggave Inkomstenbelasting.

Vraag dan per brief uitstel van betaling aan. Leg eea uit en voeg het bedrag dat u terugkrijgt ook bij.

Eisen fiscus belasting uitstel

De fiscus stelt wel een paar eisen:

  • het belastingjaar- of tijdvak waarvoor u een teruggaaf verwacht mag nog niet voorbij zijn,
  • u heeft nog geen aangifte gedaan of een brief heeft gestuurd op grond waarvan u de teruggaaf verwacht,
  • over de verwachte teruggaaf mag geen verschil van mening bestaan met de fiscus.
  • Belasting aanslag en teruggave vraag om verrekening