06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

BV’s zijn verplicht hun jaarrekening te publiceren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening moet uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd worden.

 

BV moet jaarrekening publiceren bij KvK

Behalve bv’s moeten ook sommige andere rechtspersonen hun jaarrekening deponeren. Hierdoor zijn alle jaarrekeningen van onder andere bv’s en andere rechtspersonen makkelijk in te zien bij de KvK.

Verplicht deponeren

Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, kan de Belastingdienst Holland-Midden een boete opleggen. Bovendien kan bij een faillissement van de bv de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Meer informatie: www.kvk.nl/deponeren