06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Als alles goed gaat, verloopt op 1 oktober het wetsvoorstel Wet Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. U ontvangt als zzp’ er dan de papieren post per mail. Dit geldt ook voor particulieren.

Wat ontvangt u per post?

Het gaat om:

  • aangiften
  • aanslagen
  • beschikkingen
  • verzoeken om informatie.
  • de berichten over Rijksbelastingen en de invordering daarvan
  • het verkeer tussen de belastingdeurwaarder en de ontvanger enerzijds en de belastingschuldige anderzijds.

Gemeentelijke heffingen  en waterschapsheffingen vallen hier niet onder.

Activeer uw berichtenbox

In MijnOverheid.nl heeft u een persoonlijk domein. Door met DigiD in te loggen krijgt u toegang. Activeert en checkt miv 1-10 dit domein.

 

Digitale belasting-post per 1 oktober 2015