06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Einde precario. Op 1 juli 2017 gaat de wet waarmee de precariobelasting op ondergrondse leidingen wordt afgeschaft, in gebruik.

Door deze wet moet er een einde komen aan heffingen op de ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven, die steeds meer gemeenten gebruikten als inkomstenbron.

Einde precariobelasting per 1 juli 2017

Onzichtbare heffingen voor burgers

De totale opbrengst steeg van 66 miljoen euro in 2010 tot 195 miljoen in 2016. Voor burgers gaat het vaak om voor hen onzichtbare heffingen. Let op: er is een uitzondering. De gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, mogen tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen.

Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold.