06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Ondernemers hebben een maand extra bedenktijd gekregen voor de keuze voor een private of publieke aov. Oftewel de keuze tussen het privaat verzekeren voor arbeidsongeschiktheid van personeel en publiek verzekeren. Aanvragen voor een private verzekering kunnen nog tot 1 november 2009 ingediend worden bij de Belastingdienst.

Prioriteit aanvragen t/m maandag 5 oktober

Aanvragen die tot en met maandag 5 oktober zijn ingediend, zullen nog leiden tot een juiste premiebeschikkking. Beslissingen die later dan die datum worden ingediend, maar voor 1 november, zullen later meegenomen worden. Tot die tijd gaat de Belastingdienst uit van een publieke verzekering. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt de beschikking in de eerste maanden van 2010 gecorrigeerd.

VNO-NCW blij met verlenging aanvraagtermijn

VNO-NCW is blij dat minister Donner en staatssecretaris De Jager de aanvraagtermijn hebben verlengd. Ondernemers krijgen daarmee de kans om een zorgvuldige afweging te maken of zij op publiek verzekerd willen blijven. Of dat ze toch beter kunnen kiezen voor een private verzekeraar.

‘Gezien de bijzondere economische situatie waarin ons land verkeert die voor bedrijven onzekerheden meebrengt over hun bedrijfsvoering, het tijdstip van de bekendmaking van de parameters en de stijging van de premie heb ik gemeend eenmalig de werkgevers langere tijd gelegenheid te geven om de voor- en nadelen van publieke verzekering en eigenrisico dragen af te wegen’, zo schrijft Donner aan de Tweede Kamer.