06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

FNV Bouw waarschuwt leden. Leden zijn niet automatisch gebonden aan de nieuwe cao die de werkgevers met LBV afsluiten.

CAO Transavia

De FNV Bouw verwijst naar een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. Deze zaak is inzake de cao bij Transavia. De vakbond zegt dat de nieuwe cao niet automatisch geldt voor werknemers die lid zijn van een vakbond die geen partij is bij de nieuwe cao. Hetzelfde geldt als in de arbeidsovereenkomst een incorporatiebeding is opgenomen.

Bij Transavia was er sprake van een nieuwe cao die niet met alle bonden werd afgesloten. De rechter oordeelde dat de werknemers bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst met het incorporatiebeding akkoord gingen. In de veronderstelling dat deze telkens zou worden afgesloten met voor de werknemers representatieve bonden.

FNV Bouw ' leden niet gebonden aan nieuwe CAO'
Nu dat voor de FNV-leden niet meer het geval was, oordeelde de rechter dat de werknemers zich op de regelingen uit de oude, vorige cao konden beroepen. Daarbij was FNV wel van de partij.

Bent u schilder? De Schilders-cao is eind vorig jaar afgesloten tussen de werkgevers en een bond, LBV. Die bond heeft nauwelijks leden onder de schilders. Volgens FNV Bouw is hier dus sprake van een vergelijkbare situatie als bij Transavia.

FNV Bouw adviseert haar leden indien zij een beroep willen doen op de vorige cao contact op te nemen met de FNV.