06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Vanaf 20 juli kunnen bedrijven weer gebruikmaken van de nieuwe deeltijd ww-regeling. De regeling is wel aangescherpt. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat bedrijven zorgvuldiger kijken hoe ze de regeling gebruiken, zodat meer bedrijven van de regeling gebruik kunnen maken. De minister heeft het budget voor de regeling verhoogd van € 375 mln. naar € 950 mln.

Herziene deeltijd ww-regeling van start

De aangescherpte regels volgen op de evaluatie van drie maanden deeltijd-WW. Hieruit bleek dat veel bedrijven voor het overgrote deel van het personeel deeltijd-WW aanvroegen. Dat betekende weer dat de regeling door te weinig bedrijven kon worden gebruikt.

Zelf bepalen wanneer deeltijd-WW

Bedrijven kunnen nu zelf bepalen in welke mate zij de deeltijd-WW nodig hebben en voor welk deel van hun personeel. Wel komt er een drempel. Bedrijven moeten de werktijd van werknemers met minstens 20 procent verkorten en minimaal zes maanden van de regeling gebruikmaken. Ook is de regeling zo aangepast, dat naarmate het bedrijf meer personeelsleden in de deeltijd-WW plaatst, zij er korter gebruik van kan maken. De volgende staffel laat dit zien:

  • 0-30% van het personeel: max. 15 maanden deeltijd-WW
  • 30-60% van het personeel: max. 12 maanden deeltijd-WW
  • meer dan 60% van het personeel: max. 9 maanden deeltijd-WW

www.mkb-boekhouder.nl