06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Had u in de jaren 2013, 2014 en 2015 variërende inkomens? Dat is vervelend, maar u kunt dan wellicht door middeling van inkomens eerder betaalde Inkomstenbelasting terugvragen. Uw inkomen wordt dan over 3 jaren evenredig verdeeld.

Voorwaarden voor middeling hoge lage inkomens

Als u aan de voorwaarden voor middeling voldoet, krijgt u in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug:

  • De middelingsregeling is er voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.
  • De ZZP’er kan alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren.
  • De ZZP’er heeft gedurende deze drie jaar in Nederland belasting betaald.
  • De ZZP’er mag alleen middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.
  • De ZZP’er moet zijn verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot uw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat.
  • De ZZP’er stuurt de berekening van zijn middeling mee met zijn verzoek om middeling.
  • Heeft de ZZP’er in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt zijn inkomen van dat jaar op € 0 gesteld.

Hoge lage inkomens over 2013-2015 vraag Inkomstenbelasting terug

De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt de ZZP’er niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt u een teruggaaf aan de zelfstandige zonder personeel

Veelal kunt u ook in aanmerking komen voor middeling indien een van de volgende situaties op u van toepassing is