Heeft u een BV met een zakelijk pand en heeft u een WOZ aanslag gehad die hoger is dan de verkoopwaarde dan moet u de hogere WOZ -waarde aanhouden.

Verkoopt u – per ongeluk-  het pand tegen de oude waarde in het economische verkeer, dan is dus sprake van een verkapte winstuitdeling.

 

Hogere WOZ en verkoop pand dan die waarde aanhouden