06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Vele ZZP’ers belden afgelopen maand juichend met boekhouder-Haarlem. Zij hebben een huurhuis. En willen n.a.v. een uitspraak op 12 augustus van de Hoge Raad hun huurkosten aftrekken als bedrijfskosten.

In deze zaak eiste een zzp’ er – die zijn administratie, acquisitie en planning vanuit zijn werkkamer deed – aftrek van de huurkosten. Het werd in zijn geval toegewezen omdat het huurrecht onder het vermogensrecht valt.

 

' Huurkosten aftrekken als bedrijskosten'

Huurkosten aftrekken van uw werkkamer

Voorwaarden aftrek huur

Van deze uitspraak kan niet elke zzp’ er gebruik maken, want er zijn eisen aan verbonden en elke situatie staat op zich. Neem daarom contact op met uw zzp-boekhouder of fiscalist..

Van belang is de vraag wanneer de huur c.q. onderneming is ontstaan. Op dat moment moet de keuze gemaakt zijn/worden om het huurrecht privé of zakelijk aan te merken.

Heeft u al een bestaand bedrijf dat u uitoefent uit een huurwoning dan geldt de regel niet en ook niet met terugwerkende kracht voor u. U heeft huurrecht destijds niet geactiveerd. De huurkosten niet in aftrek gebracht, dus wordt de keuze geacht gemaakt te zijn voor privé.

Tenzij u in 2015 een nieuwe huis bent gaan huren en voldoet aan de voorwaarden en uw Inkomstenbelasting aangifte 2015 nog niet is ingediend. U heeft uitstel aangevraagd.

Als de aanslag over dat betreffende jaar definitief is, kan op de keuze niet meer terug gekomen worden. (Behoudens bijzondere omstandigheden, maar de recente jurisprudentie van de HR is in dit geval niet zo’n bijzondere omstandigheid).

Let op. De keuze in een later jaar veranderen is dan niet mogelijk. Of u dient te verhuizen naar een nieuwe woning.

Huur aftrek

Bent u ZZP’ er en heeft u in 2016 een nieuwe huurwoning betrokken. Maakt u 10 procent of meer van uw uren uit uw huurhuis en kunt u dit bewijzen. En beslaat de werkkamer minimaal 10 procent van de totale oppervlakte van uw woonhuis dan kunt u de huur aftrekken.

U dient dan een bijtelling voor privégebruik dan van een bepaald percentage van de WOZ-waarde (zie artikel 3.19 Wet IB) te doen. En het huurrecht op de balans onder activa op te nemen.

Vragen huurkosten

Heeft u nog vragen neem contact op met uw boekhouder. Bij vragen/controle dient u bewijs materiaal te overleggen. Bewaar daarom goed uw huurovereenkomst, WOZ-waarde, maak foto’s van uw werkkamer etc.

N.B. Heeft u een eigen woning/koophuis dan kunt u op grond van bovenstaande voorwaarden geen kosten aftrekken. In dit geval dient uw bedrijfsruimte te voldoen aan andere eisen, zoals b.v. een aparte entree, apart toilet.