Kabinet wil banksparen uitvaart stoppen

Het kabinet wil banksparen voor uitvaartkosten niet meer ondersteunen op fiscaal vlak.

Het is de bedoeling de vrijstelling in box 3 voor deze bankspaarvariant per 1 januari 2016 af te schaffen.

 

Kabinet wil banksparen uitvaart stoppen