06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

De KvK bracht onlangs rapport uit over het aantal gestarte en gestopte bedrijven. Zowel het aantal startende bedrijven (-0,5 procent) als het aantal beëindigde ondernemingen (-2 procent) en faillietverklaringen (-22 procent) daalde in het eerste kwartaal van 2017 ten opzicht van dezelfde periode in 2016.

Per saldo toename bedrijven

Per saldo nam het aantal ondernemingen in het eerste kwartaal met 0,8 procent toe tot 1.760.937. Vorig jaar ging het in dezelfde periode om een toename van 1,1 procent.

De KvK ' Aantal beeindigde bedrijven gedaald'

In het eerste kwartaal van dit jaar gingen 52.384 bedrijven van start en stopten er 32.661. Het aantal faillietverklaringen daalde van 1.123 naar 874.

Zzp’ers

Tevens nam het aantal zzp’ers met 1 procent toe tot 891.267. Het aantal parttime zzp’ers groeide daarnaast met 1,7 procent tot 222.847. Het mkb bleef stabiel met ruim 439.000 hoofdvestigingen.

De sector ‘overig’ kende in het eerste kwartaal de grootste groei (2,3 procent). De sector telde op 1 april 83.891 ondernemingen. Vooral in het sport- en recreatieonderwijs en in studiebegeleiding, vorming en onderwijs, werd een snelle groei gerealiseerd.

Provincie

Als de stand van het aantal bedrijven per 1 april 2016 en 1 april 2017 wordt bekeken per provincie, dan blijkt de groei in Drenthe met 1 procent het kleinst.

In vijf provincies (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) bedroeg de groei 3 procent.