06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

De Kamer van Koophandel -KvK- maakte gisteren bekend dat in het eerste kwartaal van 2017 het totaal aantal zzp’ers toenam met 1%. De nuancering is dat het aantal starters in het eerste kwartaal van 2017 3% lager is (1.015) dan in het eerste kwartaal van 2016.

KvK

Het aantal stoppers ligt in het eerste kwartaal van 2017 16% hoger (3.022) dan in het eerste kwartaal van 2016. De KvK vermeldt daarbij dat in januari 2017 weliswaar het aantal stoppende zzp’ers hoger is, maar dat dat een gevolg is van de registratie begin januari 2017 van stoppers per 31 december 2016 die normaal op 2016 zouden zijn geboekt. De Kamer meldt dat, omdat 31 december 2016 op een zaterdag viel, die registratie in 2017 is gedaan.

 

KvK ' aantal zzp' ers nam toe in eerste kwartaal'

De Kamer heeft nog een berekening gemaakt alsof de stoppers wel in 2016 zouden zijn geboekt. Voor zzp’ers zou in het eerste kwartaal van 2017 het aantal met 0,3 procentpunt extra zijn gegroeid en parttime zelfstandigen met 0,4 procentpunt.

KvK stijging parttime zzp’ers

Het aantal ondernemers dat bij de inschrijving heeft aangegeven dat ze maximaal 15 uur per week aan hun ondernemerschap besteden is in het eerste kwartaal van 2017 gegroeid met 1,7%. Maar anders dan bij de fulltime zzp’ers ligt bij de parttimers het aantal starters in het eerste kwartaal hoger dan vorig jaar: het aantal startende parttime zelfstandigen neemt met 10% toe vergeleken met het eerste kwartaal van 2016. Ook bij deze groep is er in januari 2017 een toename van het aantal stoppers ten opzichte van januari 2016 en geldt dat dit een gevolg is van de registratie begin januari 2017 van stoppers per 31 december 2016.

De grootste groei zit in de sector  ‘Overig’ met 2,3 % groei. In deze sector zitten de subsectoren Çultuur, sport en recreatie (groei 1,3%), Energie, water en milieu (groei 1,1% ) en ICT en media (1,0% groei). Binnen de sector ‘Overig’ zijn de activiteiten sport- en recreatieonderwijs (4,6% groei), en studiebegeleiding, vorming en onderwijs (3,9% groei), de snelle groeiers in het eerste kwartaal van 2017.

Onder zzp’ers zijn er 17% minder faillissementen dan in het eerste kwartaal van 2016 en voor parttime bedrijven is sprake van een daling van het aantal faillissementen van 28%.

https://www.youtube.com/watch?v=JQP14E6mTCE