06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Iedere werknemer tussen de 23 en 65 jaar oud moet ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dit geldt ook voor flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten, en buitenlandse werknemers. Ook als het gaat om buitenlandse werknemers die u inhuurt of via aan- of onderaanneming laat werken, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minstens het minimumloon krijgen.

Minimumjeugdloon

Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. De hoogte hiervan hangt af van de leeftijd.

Aanpassing bedragen

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (op 1 januari en 1 juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland, weet Boekhouder Haarlem.

Onderbetaling

Inspectie SZW controleert of u minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betaalt. Bij een vermoeden van onderbetaling mag Inspectie SZW uw administratie inzien, meenemen om te kopiëren en in beslag nemen. Als blijkt dat u te weinig betaalt, kunt u een boete krijgen.