06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Aan het nieuwe kabinet wordt gesleuteld. Partijen moeten zich buigen over de erfenis van staatssecretaris Wiebes, waaronder de Wet DBA. Inzet zal zeker het beoordelen van de verschillen tussen zzp’ers en werknemers zijn, waar de Wet DBA destijds is ontworpen.

 

Nieuwe kabinet moet zich buigen over Wet DBA

Wet DBA averechts

De Wet DBA moest vooraf duidelijkheid bieden of een ondernemerschap of een vaste dienstbetrekking.

Maar de wet werkte averechts.

Het nieuwe kabinet moet beslissen hoe en of de Wet per 1 januari 2018 zal verder gaan.