06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

De Belastingdienst geeft mogelijkheden om een onbelaste bonus te verstrekken. Uiteraard moet er wel voldoende ruimte zijn binnen de werkkostenregeling. Hieronder leest u de uitleg van de Belastingdienst.

  • VRAAG: Als er aan het eind van het jaar nog vrije ruimte over is, kan ik dat dan gebruiken voor onbelaste bonussen? En mag dat met terugwerkende kracht?

Onbelaste bonus van 2400,- euro in de WKR?

  • ANTWOORD: Met ingang van 1 januari 2015 kiest u zelf welk loonbestanddeel u als eindheffingsloon aanwijst onderbrengt in uw vrije ruimte. Voor het aanwijzen van deze vergoedingen en verstrekkingen hoeft uw werknemer niet eerst zelf kosten te maken.

Wij toetsen niet of er een relatie is tussen uw vergoeding en kosten die uw werknemer maakt. Wel dient er aan de gebruikelijkheidstoets te worden voldaan. Vergoedingen of verstrekkingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwen wij in ieder geval als gebruikelijk. Binnen de vrije ruimte mag dat ook een bonus zijn. Naast een algemene kostenvergoeding of bonus van € 2.400 per jaar mag u specifieke gebruikelijke vergoedingen of verstrekkingen geven, zoals een vergoeding voor de telewerkplek of een kerstpakket. Het toekennen van het restant van de vrije ruimte aan één enkele werknemer wordt als ongebruikelijk gezien. U kunt vergoedingen, verstrekkingen of bonussen niet met terugwerkende kracht (in vorige aangiftetijdvakken) onderbrengen in uw vrije ruimte. Binnen de werkkostenregeling bepaalt u uiterlijk op het moment van vergoeden of verstrekken of u het loonbestanddeel aanwijst als eindheffingsbestanddeel en zo mogelijk onderbrengt in de vrije ruimte. Hebt u eenmaal een keuze gemaakt, dan is die keuze definitief.