06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Een kwart van de aannemers in het midden- en kleinbedrijf gaat ervan uit de komende maand personeel te moeten ontslaan. 65% verwacht daarnaast een verslechtering van de economie en een daling van de prijzen. Dit blijkt uit een enquête van de Aannemersfederatie Nederland onder 1.700 leden.

Productiedaling onder ondernemers

Bijna 60% van de bedrijven liet eind mei weten met productiebelemmeringen te kampen. Dit is voor het overgrote deel het gevolg van onvoldoende orders/ En voor een kleiner deel van stagnatie bij grote hoofdaannemers, meldt boekhouder haarlem

Het onderzoek laat zien dat de huidige productiedaling voor een groot deel wordt opgevangen door de uitstoot van zzp`ers en ingeleend personeel. De afgelopen maanden nam het aantal zzp`ers af met 22%. Het aantal inleenkrachten nam bovendien af met 18%. Het aantal vaste medewerkers bleef nagenoeg gelijk. De grootste klappen vallen in de woningbouw, waar 50% van de aannemers met productieverlies te maken heeft. Van een terugslag bij verbouw, herstel en onderhoud van woningen is nog weinig te merken.

De verslechtering van de situatie is verder te zien aan het feit dat 45% van de respondenten laat weten minder orders dan normaal te hebben. Bovendien bestempelt 25% het rendement van het eigen bedrijf als slecht. De Aannemersfederatie Nederland zal de enquête periodiek herhalen om de ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen. Waar nodig passen ze beleid aan.

boekhouder haarlem