06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Per 2016 daalt de premiekorting arbeidsgehandicapten. Het bedrag daalt van 7000,- euro (of 3500,- bij loondispensatie) naar 2000,- euro per jaar. Een forse verlaging van het voordeel wat een werkgever de eerste drie jaar heeft bij het in dienst nemen van een medewerker in deze categorie.

Voor werknemers die vanwege loondispensatie minder dan het minimumloon verdienen verdwijnt het onderscheid. Wel komen vanaf 2016 ook medewerkers met loonsubsidie en WSW in aanmerking, een grotere doelgroep maar een veel lager bedrag aan korting.

Premiekorting arbeidsgehandicapten daalt in 2016

Andere premies die veranderen

Ook de premiekorting voor jonge werknemers wordt volledig afgeschaft. Nu werd hier maar zeer beperkt gebruik van gemaakt. De premiekorting op oudere werknemers (56+) die uit een uitkeringssituatie komen blijft voorlopig wel ongewijzigd.