06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Doet u zelf uw aangifte Inkomstenbelasting? Sla uw aangifte altijd op. Bewaar een print van de aangifte en/of sla hem als pdf of op uw pc of op een usb-stick.

Benodigde informatie aangifte Inkomstenbelasting

Wat heeft u nodig om aangifte te doen als particulier?

 • de DigiD-machtigingscode van uzelf en eventueel van uw fiscale partner
 • Burgerservicenummer van uw fiscale partner
 • geboortedatum van uw fiscale partner
 • gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)
 •  voorlopige aanslag 2015
 •  de jaaropgave(n) van 2015
 • uw hypotheekoverzicht 2015
 • de notarisafrekening (als u in 2015 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)
 • Als u alimentatie ontvangt of betaalt
 • de bankafschriften van de ontvangen alimentatie
 • afschrift  bank- en spaarrekeningen, beleggingen per 1 januari 2015

 

Sla uw aangifte Inkomstenbelasting op