06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Bij het wetgevingsoverleg en de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 bleek dat diverse Kamerleden erg veel moeite hadden met de btw-verhoging voor mensen met een nieuwbouwwoning, las Boekhouder Haarlem 

Tegemoetkoming voor BTW-verhoging bij nieuwbouw

Boekhouder voor ZZP’ers in Haarlem en omstreken. Wij zijn 12 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Neem vandaag nog contact op!

Mevrouw Schouten (CU) heeft met steun van CDA, VVD, D66 en GroenLinks een amendement voorgesteld om een overgangsregeling te treffen. Deze regeling geldt voor mensen die voor 27 april een nieuwbouwwoning hebben gekocht. Maar waarvan de oplevering is vertraagd.

Mogelijke financiële lasten door hoger belastingtarief

Deze eigenaren kunnen mogelijk nog termijnen betalen die worden belast tegen het hogere btw-tarief. Maar waar zij bij de financiering van de woning geen rekening mee hebben kunnen houden. Dit kan leiden tot onverwachte financiële lasten.

Termijnen afgerekend tegen 19% btw-tarief

Het amendement geldt voor woningen die vóór 27 april zijn aangekocht en waarvan de termijnen en oplevert.

+g na 1 oktober plaatsvinden. Het voorstel is om, deze termijnen zullen worde afgerekend tegen het btw-tarief van 19%.

Financiering van het gat

Het ontstane gat als gevolg van de lagere btw-tarieven wordt gedekt door de tarieven voor accijnzen op mousserende wijnen en wijnen met een alcoholpercentage van meer dan 15% in stand te houden.

De staatssecretaris heeft al aangegeven dat hij dit amendement steunt. Daardoor kan het voorstel worden doorgevoerd.

Bron: TK 20-06-2012; MvF 19-06-2012/