06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Legio mensen – niet alleen ouderen- kampen met de digitale post van de fiscus, o.a. voor de voorlopige aanslag.

Tweede Kamer vroeg het kabinet begin februari om de correspondentie van de Belastingdienst op papier te blijven versturen, zonder dat de gewenningsperiode gaat lopen.

 

Tweede Kamer ' Verstuur voorlopige aanslag weer per post'

Gewenningsperiode voorlopige aanslag

Tijdens de gewenningsperiode van twee jaar wordt correspondentie zowel digitaal als op papier verstuurd; daarna alleen nog digitaal.

Het verzoek betreft onder meer navorderingsaanslagen, beslissingen op bezwaar, reacties op verzoeken om een voorlopige aanslag en teruggaven bij middeling.

De Kamer wijst op het belang om eenvoudig en tijdig kennis te nemen van deze correspondentie. Voor deze correspondentie geldt namelijk een bezwaartermijn van zes weken.

Na het verstrijken van de bezwaartermijn staat de beslissing vast en kan daartegen geen rechtsmiddel meer worden ingesteld.