06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Voor het verzorgen van de aangifte omzetbelasting heeft Boekhouder Haarlem de volgende gegevens nodig:

  • gebruikersnaam en wachtwoord van de Belastingdienst
  • zakelijke bankafschriften (met begin- en eindsaldo)
  • zakelijke creditcardafschriften
  • verkoopfacturen en overzicht kasinkomsten
  • inkoopfacturen en bonnen

 

Wat moet u als ZZP’er aanleveren voor de aangifte omzetbelasting?

 

De inkoopfacturen en bonnen kunt u het beste achter het bankafschrift doen waarop de factuur of bon betaald is. Dit geldt ook voor de creditcardafschriften. Zo kan Boekhouder Haarlem snel uw administratie verwerken.

Apart aanleveren

Verder kunt u het beste apart aanleveren:

  • verkoopfacturen (betaalde en onbetaalde)
  • bonnen die contant betaald zijn (plak de bonnen zichtbaar op een blanco A4-tje)
  • bonnen of inkoopfacturen die via een privé-bankrekening betaald zijn
  • inkoopfacturen die nog niet betaald zijn

U kunt Boekhouder Haarlem ook 12 uur per dag telefonisch bereiken of e-mailen.

Telefoon: 06 1393 6399

Email: info@zzp-boekhouder.nl