Met Prinsjesdag wordt een beslissing genomen over werknemers na bevalling van hun partner evt recht krijgen op 5 dagen ipv 2 dagen betaald kraamverlof.

De regel zou miv 1-1-per 2017 moeten ingaan.

 

Wordt aantal vrije dagen na kraamverlof aangepast....