06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Wordt heffing op vermogen verlaagd….

U heeft hard gewerkt als ZZP’ er, zet uw spaargeld op de bank, en moet als u boven de grens van 21.139 euro  uitkomt 1.2 procent vermogensrendementheffing per jaar betalen terwijl de markrente op het ogenblik lager is.

 

Wordt heffing op vermogen verlaagd.

U verliest dus geld door te sparen.

Veel ZZP’ ers hebben hier al bezwaar tegen gemaakt. Minister Dijsselbloem onderekent dit en meldt op Prinsjesdag zijn plannen om de belastingheffing in box 3 –vermogen- evt. aan te passen aan de verandering in de economie.