06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Wanneer exact is nog niet duidelijk, maar er komen andere tijden als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer gaat.

ZZP-nieuws. 'BGL ipv VAR in 2015'

Beschikking geen loonheffingen (BGL)

Als de nieuwe wet- en regelgeving is ingegaan vraagt u als zzp’er digitaal een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan.

Wat staat er in de ‘Beschikking geen loonheffingen’?
In een ‘Beschikking geen loonheffingen’ staat dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. U krijgt deze beschikking alleen als de fiscus op basis van uw aanvraag vaststellen dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. In het andere geval krijgt u een afwijzing.
Met de ‘Beschikking geen loonheffingen’ doet d ebelastingdienst geen uitspraak over hoe zij uw inkomsten zien, bijvoorbeeld als winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking. Dit betekent dat wij de fiscus uw inkomsten en werkzaamheden voor de inkomstenbelasting kan beoordelen, ongeacht of u wel of geen ‘Beschikking geen loonheffingen’ hebt.
Wanneer vraag ik een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan?

U bent niet verplicht een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan te vragen of te gebruiken. Wel kunnen uw opdrachtgevers u erom vragen.
De beschikking is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Als u dan nog met uw werkzaamheden bezig bent, vraagt u opnieuw een beschikking aan. Wij verlengen een ‘Beschikking geen loonheffingen’ niet automatisch.

Hebt u vragen over de voorgenomen wet- en regelgeving? Stel ze via Twitter: @BDZakelijk. Vragen over uw persoonlijke situatie kunnen we niet beantwoorden.