06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft bekend gemaakt dat de invoeringswet van flex-bv op 1 oktober 2012 in werking zal treden, weet Boekhouder Haarlem. Dit gebeurde nadat het wetsvoorstel flex-bv plus de bijbehorende invoeringswet dinsdag 12 juni 2012 door de Eerste Kamer zijn aangenomen.

Afschaffingen en veranderingen nieuwe wet

De volgende zaken horen tot het verleden:

  • het minimumkapitaal van € 18.000 als startkapitaal
  • de verplichte blokkeringsregeling
  • de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura

Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om van de statuten af te wijken. Overigens is het niet nodig om vanwege het nieuwe bv-recht de statuten onmiddelijk aan te passen. De bepalingen met betrekking tot beperking van het aantal commissariaten treden later in werking.

Bron: Eerste Kamer en Min. V&J