06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Door een fout met de heffingskorting, heeft de Belastingdienst enkele voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting (IB) over 2011 foutief opgelegd, las Boekhouder Haarlem.  Hierbij is eerder toegekende algemene heffingskorting terug gevorderd, of niet geheel verleend, terwijl u hier misschien toch recht op hebt, meldt de Belastingdienst.

“Mogelijk hebt u niet alle gegevens ingevuld of zijn gegevens door een onvolkomenheid in de software van uw belastingadviseur niet bij ons aangekomen. Wij zijn in juni begonnen met het herstellen van deze situatie. Echter, omdat wij in veel gevallen niet alle gegevens hebben, kan het recht op de AHK niet (volledig) worden vastgesteld,” aldus de Belastingdienst.

Wacht niet te lang!

Wacht u niet op de definitieve aanslag? Dien dan uiterlijk 1 september 2012 een herzieningsverzoek in, waarin staat:

Uw naam, adres, woonplaats, het aanslagnummer en de inkomens van u en uw partner voor een juiste berekening van de Algehele heffingskorting

Meer info op 0800-0543.