06 1393 6399 info@zzp-boekhouder.nl

Boekhouder-Haarlem vertelt u meer over eHerkenning voor ZZP’ers.

Waar kunt u eHerkenning gebruiken?

Als  ZZP’er kunt u eHerkenning gebruiken bij de volgende overheidsdiensten:

Agentschap NL – Voor toegang tot het eLoket voor het aanvragen van diverse subsidieregelingen
Betrouwbaarheidsniveau 1 en 2 (Agentschap NL bepaalt per regeling het betrouwbaarheidsniveau)
voor de WBSO geldt niveau 2
Ministerie van EL&I (voorheen LNV) – Voor toegang tot het DR-Loket (LNV)
Betrouwbaarheidsniveau 2
Berichtenbox van Antwoord voor bedrijven – Voor toegang tot de Berichtenbox
Betrouwbaarheidsniveau 2
Gemeente Tilburg – Voor toegang tot diverse diensten voor ondernemers
Betrouwbaarheidsniveau 1
Gemeente Rotterdam – Voor toegang tot het Bedrijvenloket
Betrouwbaarheidsniveau 1
Certiq – Voor inloggen in het Digitaal Loket
Betrouwbaarheidsniveau 1
CIBG (Zorgregister) – Voor toegang tot het Zorgregister
Betrouwbaarheidsniveau 1
Omgevingsloket online – Voor het indienen en raadplegen van omgevingsgerelateerde zaken bij alle gemeenten en provincies in Nederland

ZZP-tip: Hier kunt u eHerkenning voor de ZZP’er gebruiken

Boekhouder voor ZZP’ers in Haarlem en omstreken. Wij zijn 12 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Neem vandaag nog contact op!

Betrouwbaarheidsniveau 1
Gemeente Rijssen-Holten – Voor toegang tot het online Ondernemersloket
Betrouwbaarheidsniveau 1
Gemeente Zwolle – Voor toegang tot het Bedrijvenloket
Betrouwbaarheidsniveau 1
Ministerie van Veiligheid en Justitie – Voor de elektronische VOG-aanvraag
Betrouwbaarheidsniveau 1
Gemeente Hardenberg – Voor toegang tot Mijn Bedrijvenloket
Betrouwbaarheidsniveau 1
Gemeente Coevorden – Voor toegang tot Mijn Bedrijvenloket, het indienen van een bezwaar en het aanvragen van een speelautomatenvergunning
Betrouwbaarheidsniveau 1
Antwoord voor bedrijven ondernemersplatform – Voor het aanmelden bij het ondernemersplatform

Overheidsdiensten in voorbereiding eHerkenning

Een groeiend aantal overheidsdiensten bereiden een implementatie van eHerkenning voor, waaronder:

  • Belastingdienst
  • Dimpact (samenwerkingsverband van 22 gemeenten)
  • IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)
  • Inspectie Verkeer en Waterstaat
  • Raad van de Rechtspraak (Spir-IT)
  • Raad van State
  • KIWA (Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen)
  • Provincie Groningen
  • Gemeente Moerdijk
  • Programma Front-office (IPO – Interprovinciaal Overleg)