Rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener ARAG introduceert de ARAG Incasso Calculator voor de ZZP’er en MKB ‘er. Met deze online tool krijgen ZZP’ers en het MKB snel en helder inzicht in de incassoprocedure en de bijbehorende kosten.

Uit recent onderzoek van ARAG blijkt dat het gros van de ondernemers te afwachtend is met het incasseren van openstaande facturen. Ondernemers spreken debiteuren niet of te laat aan op hun betalingsgedrag uit angst om de relatie op het spel te zetten. Het aantal onbetaalde facturen neemt toe en de liquiditeitspositie verslechtert. De ARAG Incasso Calculator biedt de ondernemer de mogelijkheid zijn debiteurenadministratie op orde te krijgen.

Incassoprocedure

“De ARAG Incasso Calculator speelt in op de behoefte van de ondernemer aan helder advies over een incassoprocedure,” aldus Arjan Hakkennes Adjunct-directeur Verkoop. “Zes op de tien ondernemers heeft last van klanten die niet of veel te laat betalen. Vooral nu in het huidige economische klimaat. Wij willen alle ondernemers die hiermee te maken krijgen juridische hulp bieden. Hoe klein of groot de vordering ook is, of de ondernemer nou wel of geen verzekering bij ons heeft. Natuurlijk wel op de ARAG-manier, vandaar dat wij een online tool hebben ontwikkeld die de ondernemer snel inzicht geeft in de kostenstructuur en stappen van een incassotraject.”